Vermelding open-tuinen-gids Nederlandse Tuinenstichting

De voorbeeldtuin behorende bij Groene Vingers staat met ingang van 2019 in de open-tuinen-gids van de Nederlandse Tuinenstichting. Deze stichting heeft als doel het in stand houden van groen erfgoed. Een tuin wordt in de gids opgenomen wanneer de tuin qua vormgeving, beplanting ligging en / of cultuurhistorisch opzicht interessant is. Op de website www.tuinenstichting.nl is meer informatie te vinden.